Godpod

Religieuze verhalen

Featured post

Laat het licht schijnen

Posted on November 28, 2014 in overige by

Welkom op de Katholieke website van Godpod.be. God pod verzamelt verhalen van christenen die een moeilijke tijd hebben doorstaan en er op de een of andere manier door God weer bovenop zijn gekomen. Wij gaan daarbij uit van de kracht van de heer en willen deze passionele en vaak ontroerende verhalen delen op deze website godpod. Tevens bieden wij steun en kunt u ons contacteren voor een goed gesprek als u daar behoefte aan heeft. Een ware christen laat zijn medemens immers niet zomaar somberen en helpt elkaar. Wij geloven dat dit de essentie is van alle geloven. Op God Pod worden deze verhalen gebundeld en informatie versterkt over de kracht van de heer.

Morgen komt ook bij jou de zon weer op, want na regen is altijd zonneschijn!licht

Overdenking

Posted on November 24, 2014 in Overdenking by

Meteen aan het begin van zijn evangelie vat Marcus de boodschap van Jezus samen in zijn eigen woorden:“De tijd is vervuld en het Koningkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en geloof het evangelie“(Marcus1:15). De rest van wat Jezus vertelde, is eigenlijk de uitleg en de illustratie van deze ene zin. “De tijd is vervuld“zei Jezus. Zijn toehoorders wisten onmiddelijk welke tijd Jezus bedoelde. Eeuwenlang hadden de mensen uigezien naar de Messias, die bij Zijn komst alles recht zou zetten wat scheef was gegroeid in hun volk en in hun eigen leven. Natuurlijk er waren mensen die niet veel meer wilden dan het herstel van de Joodse onafhankelijkheid en het vertrek van de gehate Romeinen. Maar er waren ook die voelden dat het dieper ging. Ze erkenden dat ze in geestelijk opzicht lamgeslagen waren en dat ze iemand nodig hadden die hen hielp om weer te doen wat goed was. Ze wilden de stukken van hun bestaan bij elkaar rapen en er weer iets goed van maken. Zodat zij zelf in hun eigen leven ook weer iets konden laten zien en zingeven. Het verhaal van Jezus laat zien dat dit de mensen zijn voor wie de tijd werkelijk vervuld is. De mensen die niet meetellen, onderdrukt, terneergeslagen en ontmoedigd zijn. Zij hebben een speciale plaats in Jezus hart. Tollenaars, prostituees,lepralijders,geesteszieken, maar ook de kinderen en gewone handwerkslieden-dit zijn mensen voor wie de tijd vervuld is. Hun pijn en lijden blijft niet onopgemerkt. Hun geroep is gehoord. Hun levens kunnen veranderen.““ Gods Koningkrijk is nabij gekomen“. Wat is dat eigenlijk, het “Koningkrijk van God“? Misschien is het makkelijk om eerst te zeggen wat het niet is. Het Koningkrijk Gods is zeker niet een gebied, een structuur of instelling. In de vierde eeuw meende Augustinus dat het Koningkrijk van God gewoon een andere naam was voor de kerk. En eens nog niet zolang geleden dachten Europese ontdekkingsreizigers dat zij, door hun eigen beschaving op te leggen aan mensen in andere werelddelen, zij meewerkten aan de vestiging van Gods Koningkrijk. Maar het is wel zeker dat Jezus totaal iets anders heeft bedoeld. In zekere zin is de vertaling Koningkrijk wat ongelukkig. De Aramese woorden die Jezus gebruikte, betekenen eigenlijk “Gods Heerschappij.“ Mensen worden één deel van het Koningkrijk als zij Gods Heerschappij aanvaarden, als ze willen leven volgens Gods normen en waarden

Het Koningkrijk van God is een nieuwe kwalitiet van elk mens individueel en sociaal voor iedereen die zijn leven open stelt voor de Geest van GOD.
Mensen die Jezus volgen, ontdekken dat hun relaties veranderen. Zij vinden innerlijke vrede. Maar de basis onder dat alles is een nieuwe verhouding tot God. Jezus, sprak over God zoals een kind over zijn Vader en of moeder spreekt. Vader, zei Hij als Hij met God praatte in het gebed. Hij moedigde zijn discipelen aan om dat ook te doen, net zo vertrouwelijk en intiem. De God over wie Hij sprak, was zeker een machtige en alles overtreffende God, maar geen vaag goddelijk wezen dat overal en nergens is. De God van Jezus is een Persoon, en een relatie met die God kan dan ook alleen maar een persoonlijke relatie zijn.

WIL JIJ, OF JIJ OF U OOK ZO EEN RELATIE MET GOD?
Zo een relatie met God is ook voor jou en voor u weggelegd, eigenlijk voor alle mensen, ja als wij geloven dat Jezus Christus voor onze zonde aan het kruis is gestorven, dan is ook de weg vrij voor jou, de weg die leidt naar God.“Niemand kan tot mijn Vader gaan dan door Mij“.

MAAK DIE STAP NU HET NOG KAN, MORGEN KAN HET TE LAAT ZIJN…………!

Wil jij verder praten?
Wil je dat we voor je bidden?
Wil jij bevrijdt worden?
Wil jij ook eeuwog leven?
Wil jij ok die vrede in je Hart?
Wil jij een leven met Jezus?

Welkom op god pod,

Op www.Godpod.be bespreken we alles dat met religie en geloof te maken heeft. Ook laten we regelmatig verhalen horen van mensen die het moeilijk hebben in het dagelijkse bestaan. Zij vinden steun in de reacties die ze ontvangen van de lezers en zodoende bieden wij hen een steuntje in de rug. Ook jij kunt je verhaal inzenden en vergeet niet dat we altijd aan je zullen denken, want: Je bent geen vergissing ! de heer Want Ik ben de perfecte Vader (Matteüs 5 vers 48)
Ik geef je wat je nodig hebt (Matteüs 6 vers 31-33)
Ik denk oneindig veel aan je (Psalm 139 vers 17-18)
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen (Jeremia 32 vers 40)
Want je bent mijn kostbare bezit (Exodus 19 vers 5)

Voel je vrij om godpod te contacteren met verhalen, informatie of mededelingen.