Godpod

Religieuze verhalen

Featured post

Laat het licht schijnen

Posted on November 28, 2014 in overige by

Welkom op de Katholieke website van Godpod.be. God pod verzamelt verhalen van christenen die een moeilijke tijd hebben doorstaan en er op de een of andere manier door God weer bovenop zijn gekomen. Wij gaan daarbij uit van de kracht van de heer en willen deze passionele en vaak ontroerende verhalen delen op deze website godpod. Tevens bieden wij steun en kunt u ons contacteren voor een goed gesprek als u daar behoefte aan heeft. Een ware christen laat zijn medemens immers niet zomaar somberen en helpt elkaar. Wij geloven dat dit de essentie is van alle geloven. Op God Pod worden deze verhalen gebundeld en informatie versterkt over de kracht van de heer.

Morgen komt ook bij jou de zon weer op, want na regen is altijd zonneschijn!licht

Gods woord in ons

Posted on September 24, 2015 in Overdenking by

Er zijn vele miljoenen boeken geschreven op deze aarde en velen daarvan bevatten waardevolle informatie. Toch beweren Christenen wereldwijd al zeker 17 eeuwen lang dat één boek voor hen een totaal andere waarde heeft dan al die miljoenen andere boeken.

Als je in/rond Amsterdam woont anno 2007 (na Christus) vinden de meeste mensen om je heen dat vreemd. Wie de moeite genomen heeft iets van die Bijbel te weten te komen, geeft meestal toe dat er best mooie, waardevolle gedachten in staan, maar waarom zou je dat boek boven alle andere stellen en soms zelfs je eigen kritisch denkvermogen daaraan onderwerpen?

Natuurlijk kun je uitleggen dat alleen die Bijbel je duidelijk maakt dat er een God is, dat die God ook nog van je houdt en je hoop op een eeuwig leven geeft (en doe dat vooral!). Maar helaas, het is niet zo dat een ieder die de Bijbel gaat lezen van deze zaken overtuigd raakt. Sommigen struikelen over voor ons vaak onbegrijpelijke wreedheden in het Oude Testament. Anderen waarderen het morele en literaire gehalte, maar komen niet tot de overtuiging dat God echt bestaat.

De Bijbel zelf zegt dat het Gods Heilige Geest is die je kunt overtuigen van ‘zonde, gerechtigheid en oordeel’. Ook meldt de brief aan de Hebreeën dat je moet gaan geloven dat God bestaat (en beloont wie Hem echt zoekt).

Er zijn dus minstens twee factoren die een rol spelen bij de vraag of iemand de Bijbel gaat lezen/begrijpen als Gods Woord aan hem/haar:

1. De wil om te gaan geloven, God te zoeken

2. Het werk van de Heilige Geest (en dat kunnen wij niet doorgronden).

Daarnaast meldt de Bijbel dat het geen ‘onschuldige bezigheid’ is je erin te verdiepen. Hebr. 4:12 zegt dat het scherper dan een zwaard doordringt tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, én het je opvattingen en gedachten kan ontleden!

Het heeft heel veel kracht, en pogingen om niet-christenen ervoor te interesseren zijn dan ook uiterst zinvol.

Het komende halfjaar willen we in de gemeente de Bijbel, het Woord van God, meer centraal stellen. We hopen dat buitenstaanders erdoor geboeid gaan worden. Bijvoorbeeld alleen al door het betrekken van de Christen Unie in de kabinetsformatie zien we in de media plots veel meer interesse voor het christelijk geloof.

Maar wij allemaal in de gemeente hebben ook hard nodig dat Gods Woord meer en meer ons leven gaat bepalen. 2 Tim. 3:16 en 17 geeft goed weer wat de bijbel in ons leven behoort te doen:

a) ons onderwijzen

b) onze fouten en dwalingen weerleggen

c) ons opvoeden tot wie we bedoeld zijn, toegerust voor onze taak in dit leven.

Ik hoop dat we de komende tijd ieder voor zich én als gemeente samen gaan merken dat ons dit goed doet!

 

Ingezonden verhaal

Posted on August 24, 2015 in Overdenking by

Ik heb niets met science fiction, een a-pakket en mijn sterrenkundeboekje is al sinds het einde van de lagere school zoek. Toch trof me het krantenbericht dat er eindelijk een planeet ontdekt is, waar leven zoals op deze aarde wellicht mogelijk is. Om de fantasie en romantiek te bevorderen is er de prozaïsche naam “Gliese 561b” aan toegekend.

De vragen wie of wat Gliese is, of er al minstens 560 andere zijn en of “a” ook bestaat bleven onbeantwoord. Wel werd duidelijk dat astronomen in Chili deze planeet ontdekt hebben…..nu ja, ze hebben de planeet niet gezien, maar indirect uit de schommelingen van het onbeduidende sterretje, waar de planeet omheen draait, afgeleid dat “ze” moet bestaan. Sterker zelfs : ze denken te weten dat het er tussen de 0 en 40 graden celsius is, de planeet ca. 1,5 keer de aarde groot is en een jaar er slechts 13 dagen duurt. Een kleine teleurstelling voor Robert en Christine en andere gemeenteleden die onze aarde nu wel ongeveer gezien hebben: een reis erheen duurt -met de snelheid van het licht- nog altijd 20 aardse levensjaren!

Ik las bovenstaande terwijl ik op het eiland Schiermonnikoog verbleef met een andere christen. Al snel ontstond een gesprek over de vraag of geloven in de God van de Bijbel elke mogelijkheid van leven buiten de aarde uitsluit. De Bijbel meldt daar niets over. Duidelijk is dat God de aarde, hemel, sterren én ons geschapen heeft en ons een nieuwe hemel en aarde belooft, wanneer de eerste hemel en aarde voorbij zijn (en de zee niet meer is). Nu staat zeker een boek als Openbaringen vol met zaken waar de toenmalige lezers zich niets bij konden voorstellen en waar wij anders naar kijken:

een ster die op aarde valt en 1/3 van het water bitter maakt (chemisch-nucleaire bom) óf niet kunnen kopen en verkopen zonder het teken van het beest (“je pincode kwijt zijn”). De kerkgeschiedenis leert ook dat pogingen om wetenschappelijk onderzoek met een beroep op de Bijbel te verbieden niet succesvol zijn. Galileï kreeg langdurig huisarrest voor zijn bewering dat de aarde niet plat was, maar bleef wel in God geloven (zoals ook Newton en Darwin trouwens).

Geloof in de God van de Bijbel staat m.i. helemaal niet op gespannen voet met de (natuur)wetenschap als je de Bijbel maar niet laat “buikspreken” waarvoor de Bijbel niet bedoeld is! (misschien een aardige stelling voor een kring ?)

Tevens is een gezonde dosis achterdocht tegenover alles wat geen bewijs maar vooronderstelling in de wetenschap is, ook op zijn plaats. ( Dus: koop sowieso nog maar geen voordelige enkele reis naar Gliese 561b).

Wel werden 3 zaken me duidelijker toen over het heelal nadacht.

1. het heelal is onvoorstelbaar groot…hoeveel groter moet de Maker van dit alles wel niet zijn!

2. wat geweldig dat God in dat oneindig grote universum juist ons op het oog heeft en van ons houdt.

3. een nieuwe aarde is niet zo onmogelijk als het lijkt….hoewel ook ik niet denk dat God ons dan naar Gliese 561b laat verhuizen.

Zolang we hier wonen, moet ik me houden aan wat in Deut. 29 vs. 29 staat: “wat verborgen is, behoort de Heer, onze God, toe; wat (ge)openbaar(d) is, komt ons toe.” En de Bron van waaruit je leeft bepaalt ook je voorstellingsvermogen.

Zo dacht John Lennon dat een aarde zonder God en hemel het geweld zou oplossen en werd hij zelf 9 jaar later door geweld geveld ( Imagine ). In hetzelfde jaar (1971) schreef de christen Larry Norman in het liedje UFO de volgende fantasie, terwijl hij toen nog nooit van “Gliese 561b” gehoord had:

“If there’s life on other planets, then I’m sure that He must know and He has been there once already and has died to save their souls”.

Welkom op god pod,

Op www.Godpod.be bespreken we alles dat met religie en geloof te maken heeft. Ook laten we regelmatig verhalen horen van mensen die het moeilijk hebben in het dagelijkse bestaan. Zij vinden steun in de reacties die ze ontvangen van de lezers en zodoende bieden wij hen een steuntje in de rug. Ook jij kunt je verhaal inzenden en vergeet niet dat we altijd aan je zullen denken, want: Je bent geen vergissing ! de heer Want Ik ben de perfecte Vader (Matteüs 5 vers 48)
Ik geef je wat je nodig hebt (Matteüs 6 vers 31-33)
Ik denk oneindig veel aan je (Psalm 139 vers 17-18)
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen (Jeremia 32 vers 40)
Want je bent mijn kostbare bezit (Exodus 19 vers 5)

Voel je vrij om godpod te contacteren met verhalen, informatie of mededelingen.