Godpod

Religieuze verhalen

Featured post

Laat het licht schijnen

Posted on November 28, 2014 in overige by

Welkom op de Katholieke website van Godpod.be. God pod verzamelt verhalen van christenen die een moeilijke tijd hebben doorstaan en er op de een of andere manier door God weer bovenop zijn gekomen. Wij gaan daarbij uit van de kracht van de heer en willen deze passionele en vaak ontroerende verhalen delen op deze website godpod. Tevens bieden wij steun en kunt u ons contacteren voor een goed gesprek als u daar behoefte aan heeft. Een ware christen laat zijn medemens immers niet zomaar somberen en helpt elkaar. Wij geloven dat dit de essentie is van alle geloven. Op God Pod worden deze verhalen gebundeld en informatie versterkt over de kracht van de heer.

Morgen komt ook bij jou de zon weer op, want na regen is altijd zonneschijn!licht

Kort gebed

Posted on June 24, 2015 in Christus by

We mogen God danken voor de gemeente en het voorrecht om daar deel van uit te mogen maken. Laten wij bidden om de aanwezigheid en werking van Gods Geest in ons midden op zondag, in de kringen. Bid bijvoorbeeld het volgende gebed:

Onze Vader, dank U voor de gemeente. Jezus, U bent het die in ons midden staat als de Goede Herder. U wilt ons leiden, U wilt ons het dagelijks voedsel geven dat wij nodig hebben om in alle opzichten te groeien.

Zegen hen die op een of andere manier leiding geven binnen de gemeente: geef wijsheid en moed. Vader wij verlangen naar de werking van Uw Geest in ons midden.

Uw Geest geeft ons begrip van Uw Woord en kracht om te doen wat U van ons vraagt. Heilige Geest wees in ons midden in troost, uitkomst, vernieuwing en genezing, door wonderen en tekenen van Uw liefdevolle aanwezigheid. Kom Heilige Geest, vernieuw ons, help ons om elkaar te dienen en lief te hebben. Kom Heilige Geest en vul ons leven als gemeente, zodat wij Jezus verheerlijken.

In de naam van Jezus Christus, bidden wij voor onze stad: geef vrede in de stad, zegen hen die leiding geven, en geef ons mogelijkheden om het Evangelie te delen.

Wij bidden U om contacten met mensen die U nodig hebben. Open onze ogen en oren, zodat wij kunnen zien en luisteren naar de nood om ons heen. Help ons bidden voor de ander, en toon ons hoe wij mogen spreken: Spreek dan zelf Heer, door onze mond.

Vader wij bidden U dat onze gemeente een veilige plaats mag zijn, waar mensen tot zichzelf komen en U zullen vinden.

Geest van God, kom in ons midden. Hier ben ik om Uw wil te doen.

Zo bidden wij in de naam van Jezus Christus onze Heer, Amen.

Boekbesprekingen

Posted on April 24, 2015 in overige by

De Kunst van het samenleven
In onze cultuur zoeken we nogal gespannen naar onszelf. Wie ben ik?
Ik moet worden wie ik ben, of moet ik mijn ‘legende leven’. Maar wat als een ander jouw zoektocht op spanning zet? Tegen welke prijs moeten wij trouw zijn? Wat is commitment in een cultuur met bindingsangst? Hoe werkt de kunst van het
samenleven?
Geld maakt gelukkig!
Het slijk der aarde. of een Godsgeschenk?
De gedoopte portemonnee: hoe werkt dat in het
budgetteren?
Levenskunst, Macht en Leidinggeven
Levenskunst staat in ons denken vaak gelijk aan vrijheid, onafhankelijkheid. Je eigen leven inrichten. En wat doet macht? Inperken? Dwingen?
Macht corrumpteert, maakt rot, zeggen we vaak. Macht komt in onze beleving zelfs dichtbij manipulatie; Geluk en levenskunst in regeren en
dienen.
Het Grote Lijden en mijn levenskunst.
Het gaat daarbij om de spanning tussen mijn kleine en gecompromitteerde leventje: zo verbonden met de structuren en trends waar ik juist niet aan mee wil doen…
de vraag is dan: is dat een grond voor vasten? Stilstaan…als een onmisbaar element in de kwaliteit van ons bestaan?
Wij weten dat het anders moet…maar het kan vandaag niet anders…daarom lijd ik mee aan het groter lijden dat ik mee-veroorzaak.

 


Maar naast het vasten gaat het dan ook onmiddellijk om het zoeken naar vasthouden, handvaten om toch iets te veranderen binnen mijn vermogen…
Wat we doen is:
1. Opening en intro
2. ‘Het Verhaal Oosterhuis’  van Belcampo, door Otto
3. Korte Bijbeloverdenking
4. Drie handvaten door gemeenteleden: de verbinding tussen het Grote Lijden ver weg, en een persoonlijke manier om actief iets te doen.

Levenskunst in bed
God in de slaapkamer toch of juist gelukkig? Hoe zit het met erotiek, sex.
sexualiteit, samenwonen en trouwen?
Welke plaats heeft sexualiteit in het post-Victoriaanse tijdperk eigenlijk?
En welke principes geeft ‘Het Levenskunstboek’?

Welkom op god pod,

Op www.Godpod.be bespreken we alles dat met religie en geloof te maken heeft. Ook laten we regelmatig verhalen horen van mensen die het moeilijk hebben in het dagelijkse bestaan. Zij vinden steun in de reacties die ze ontvangen van de lezers en zodoende bieden wij hen een steuntje in de rug. Ook jij kunt je verhaal inzenden en vergeet niet dat we altijd aan je zullen denken, want: Je bent geen vergissing ! de heer Want Ik ben de perfecte Vader (Matteüs 5 vers 48)
Ik geef je wat je nodig hebt (Matteüs 6 vers 31-33)
Ik denk oneindig veel aan je (Psalm 139 vers 17-18)
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen (Jeremia 32 vers 40)
Want je bent mijn kostbare bezit (Exodus 19 vers 5)

Voel je vrij om godpod te contacteren met verhalen, informatie of mededelingen.